op al onze leveringen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing,
als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer DS 34193887
PRIJSLIJST
Prijzen zijn excl. (eventuele) verzend/porto kosten. Bij (retour)zendingen maken
wij gebruik van aangetekende porto, voor de geldende tarieven
klik hier
---------------------------------------------------------------------------------------
                   VHS, VHS-C, Video8, Hi8, Digital8, MiniDV
---------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           ex. BTW      incl. BTW
---------------------------------------------------------------------------------------
naar DVD                                  per uur materiaal    €   9,30       €  11,25    
incl DVD + gratis copy DVD                
-----------------------------------------------------------------------------------
naar Blu-Ray                            
 per uur materiaal    €   9,30       €  11,25
incl Blu-Ray
---------------------------------------------------------------------------------------
Wij hanteren een minimum berekening van 2 uur per opdracht
---------------------------------------------------------------------------------------
copy DVD                                                per stuk    €   4,96        €   6,00
---------------------------------------------------------------------------------------
copy Blu-Ray                                           per stuk    €   4,96        €   6,00    
---------------------------------------------------------------------------------------
naar HDD; bestanden (MPEG, AVI, MOV etc) worden afgeleverd op een door
U zelf aan te leveren, windows geformatteerde, HDD.
prijs op aanvraag

---------------------------------------------------------------------------------------
                        Beeldbewerking / (video)editing
---------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           ex. BTW      incl. BTW
---------------------------------------------------------------------------------------
bewerking tegen uurtarief                          per uur    €  27,50     €   33,28
---------------------------------------------------------------------------------------
 Voor het overzetten van beeldmateriaal en/of bestanden (MPEG, AVI,
MOV etc) vanaf andere beelddragers zoals SD-card, USBstick en HDD.
prijs op aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------
contactformulier
Algemene Voorwaarden